Kancelaria

PLUS Kancelaria Radców Prawnych
Daniel Lisowski Natalia Lisowska

ul. Sybiraków 4/59
15-204 Białystok
NIP: 543-206-34-29

Szybki kontakt

Telefon: +48 695 100 250
E-mail: kontakt@pluskancelaria.pl

Godziny otwarcia / poniedziałek-piątek / 09:00 – 17:00

Szybki kontakt: +48 695 100 250

Image Alt

Windykacja należności

Windykacja należności

Jesteśmy specjalistami w zakresie windykacji należności! Wiemy, że w tej materii o efekcie decyduje szybkość działania i podejmowanie przemyślanych i zdecydowanych kroków prawnych. Dla nas wygrana sprawa przed sądem to dopiero początek. Wiemy, że orzeczenie, nawet to pozytywne, do momentu odzyskania należności jest tylko kawałkiem papieru. Dla nas liczy się wyłącznie efekt w postaci odzyskania należności. Naszą zaletą jest to, że obsługujemy cały proces windykacji długu, od etapu przedsądowego do zakończenia egzekucji w wyniku ściągnięcia zadłużenia:

– po otrzymaniu zlecenia windykacyjnego wybieramy najbardziej optymalny scenariusz windykacji dostosowany do charakteru długu

zbieramy informacje o dłużniku i jego możliwościach majątkowych i zarobkowych

– działamy w taki sposób, żeby w procesie windykacji być przed innymi wierzycielami

– podejmujemy próby polubownego zakończenia sprawy na etapie przedsądowym, negocjujemy z dłużnikiem spłatę zobowiązania, ważnym dla nas zagadnieniem jest jak najszybsze zabezpieczenie roszczeń np. poprzez ustanowienie hipoteki

– prowadzimy sprawę na etapie sądowym, przygotowujemy wszystkie konieczne pisma procesowe, wybieramy najbardziej optymalny dla wierzyciela tryb postępowania, tak żeby dać mu przede wszystkim możliwość zabezpieczenia roszczeń na etapie postępowania sądowego i jak najszybciej zakończyć sprawę

– w przypadku podejmowania przez dłużnika na etapie sądowym działań zmierzających do przedłużenia postępowania staramy się uzyskać sądowe zabezpieczenie roszczeń

– po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego niezwłocznie kierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego korzystając z usług współpracującej Kancelarii Komorniczej

– na etapie kierowania wniosku egzekucyjnego dajemy komornikowi wszelkie uzyskane wcześniej informacje o dłużniku oraz jego majątku, jesteśmy w stałym kontakcie z komornikiem

– w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec spółek z o.o. kierujemy powództwa o zapłatę wobec członków zarządu spółki

– w sprawach windykacyjnych Kancelaria preferuje system wynagradzania za efekt, gdzie zasadnicza część wynagrodzenia jest pobierana tylko w przypadku wyegzekwowania zadłużenia.